Ochota (Warszawa) - Urolog na NFZ

aktualizacja: wrzesień 2023 r.

PORADNIA UROLOGICZNA

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

LINDLEYA 4
WARSZAWA
tel. (22) 502-17-14

Kolejka

Średni czas oczekiwania: 40 dni
Liczba osób oczekujących: 442

ODDZIAŁ UROLOGICZNY

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

WILLIAMA HEERLEINA LINDLEYA 4
OCHOTA
tel. (22) 502-17-02

Kolejka

Średni czas oczekiwania: 3 dni
Liczba osób oczekujących: 64

PORADNIA UROLOGICZNA

SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA OCHOTA

SKARŻYŃSKIEGO 1
OCHOTA
tel. 22 823-22-07

Kolejka

Średni czas oczekiwania: 20 dni
Liczba osób oczekujących: 51

PORADNIA UROLOGICZNA

MAZOWIECKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ADOLFA PAWIŃSKIEGO 2
WARSZAWA OCHOTA
tel. 22 257 04 15

Kolejka

Średni czas oczekiwania: 15 dni
Liczba osób oczekujących: 107

PORADNIA UROLOGICZNA

"CENTRUM MEDYCZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

JANA NIELUBOWICZA 5
WARSZAWA OCHOTA
tel. 22 255 77 77

Kolejka

Średni czas oczekiwania: 65 dni
Liczba osób oczekujących: 14